Τετάρτη, Φεβρουαρίου 21, 2018

Παρουσίαση της ΕΕΡ στα Αγγλικά | EERco Presentation in English Language

EERco is aiming on developing social skills of youth and adults for developing career perspectives and quality of life through non formal learning processes. Our topics are related to Arts in Society, Equality, Social Inclusion and Employability.