Σάββατο, Ιανουαρίου 30, 2016

Δράσεις των Δρυάδων εν Πλω


Οι Δρυάδες εν Πλω www.dryadesenplo.gr, Καλλιτεχνική Εταιρεία Μη
Κερδοσκοπικού Φορέα, ιδρύθηκαν το 2006. Έχοντας δημιουργήσει πολλές
ενδιαφέρουσες παραγωγές και ποικίλες δράσεις καλλιτεχνικού περιεχομένου
στην έδρα τους στην Καρδίτσα, καθώς και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, από
το 2010 ενσωμάτωσαν στην ομάδα Χοροθεάτρου άτομα με αναπηρία σε πολλές από
τις παραστάσεις τους.
        Απώτερος στόχοΣ όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης και
της ψυχικής υγείας, να βιώσουν τη χαρά της Ευχαρίστησης και της Καταξίωσης
μέσα από την ανακάλυψη των οφελειών που προέρχονται από το ΧΟΡΟ.
        Οι Δρυάδες εν Πλω ξεκίνησαν να δημιουργούν ένα πυρήνα εκπαίδευσης
ατόμων που έρχονται σε επαφή με ΑμεΑ σε προσεγγίσεις *Θεραπειών μέσω Τέχνης*
και εκπαίδευσης τους *στο Χορόχρωμα, *που είναι μέθοδος διδασκαλίας μέσω
Τεχνών ΜΕ εφαρμογή ΚΑΙ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, όσον αφορά τη διδασκαλία πολλών
επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
          ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με το ΧΟΡΟ στα ΑΜΕΑ
Τα άτομα με αναπηρία συνιστούν ένα κόσμο που συχνά δέχεται κοινωνικούς
αποκλεισμούς σε πολλά επίπεδα. Σημαντική είναι η πρόσβαση τους στην
εκπαίδευση. Μέρος της εκπαίδευσης αποτελούν οι τέχνες και δη ο χορός που
είναι η γλώσσα με την οποία έχουμε γεννηθεί.

5Η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Τέχνη και Εκπαίδευση: Μέθοδοι Εκπαίδευσης μέσω Τεχνών
για ΑμεΑ» 26-27 Μαρτίου 2016 πληρ.xorosanapiria@gmail.com

 Η 3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΓΙΑ 28-29 ΜΑΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
πληρ.dryades.en.plo@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου