Τρίτη, Φεβρουαρίου 02, 2016

Διαγωνισμός Έντεχνου Χορού "Ἑυ Δημιουργείν"

Street-Dancer-psd26039"Εύ Δημιουργείν"2016"dancer12
                                                                        

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΧΝΟΥ   ΧΟΡΟΥ
Διοργάνωση
Του Σωματείου Χορού & Ρυθμικής και της κοινωφελούς υποστήριξης πολλαπλής ανάπτυξης του δήμου Βέροιας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

sylvie-guillem1ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15,16 και 17 Απριλίου 2016 στην πόλη της Βέροιας υπό την αιγίδα του δήμου Βέροιας στον Χώρο Τεχνών-Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας  (Παύλου Μελά και Μπιζανίου  τηλ.23310 78100 )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΙΔΗ ΧΟΡΟΥ
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη χορού :
Κλασσικός χορός
Σύγχρονος χορός
Τζαζ (jazz)
Καρακτέρ (character)
Νεοκλασικός χορός
Ελεύθερη κατηγορία (μόνο για την ηλικία 7-8,όπου δεν υπάρχει υποχρεωτικό βηματολόγιο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΗΛΙΚΙΕΣ
Οι κατηγορίες των διαγωνιζόμενων ανά ηλικία είναι οι εξής:
1) 07-08 ετών (μόνο ομαδικές συμμετοχές)
2) 08-10 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
3) 10-12 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
4) 12-14 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
5) 14-16 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
6) 16-18 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
7)18 και άνω Ερασιτεχνών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
8) 18 και άνω φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
9) Ενήλικες Επαγγελματίες (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)

Σημείωση : Ημερομηνία, βάσει της οποίας υπολογίζεται η ηλικία του διαγωνιζόμενου και επομένως καθορίζει την ηλικιακή κατηγορία συμμετοχής είναι η ημερομηνία έναρξης του κάθε ενός διαγωνισμού.
Για τις ομαδικές συμμετοχές και τα ντουέτα η κατηγορία συμμετοχής καθορίζεται από το μέσο όρο της ηλικίας των διαγωνιζομένων.
και οι ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ είναι :
1)Ατομικές
2)Ντουέτα
3)Ομαδικές
Η  διοργάνωση θα διεξαχθεί ως εξής:

sylvie-guillem1Α)Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016-ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: θα διαγωνισθούν οι ηλικιακές κατηγορίες 14-16, 16-18,18 και άνω ερασιτεχνών, 18 και άνω φοιτητών επαγγελματικών σχολών χορού και επαγγελματιών σε όλες τις κατηγορίες χορού στον Χώρο Τεχνών-Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας

 Β) Το Σάββατο 16 Απριλίου 2016-ΤΕΛΙΚΟΣ: θα διαγωνισθούν οι ηλικιακές κατηγορίες 14-16, 16-18, 18 και άνω ερασιτεχνών, 18 και άνω φοιτητών επαγγελματικών σχολών χορού και επαγγελματιών σε όλες τις κατηγορίες χορού  που πέρασαν στον τελικό, στον Χώρο Τεχνών-Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας παρουσία κοινού. Είσοδος για τον τελικό 5 ευρώ. Τα έσοδα από τον τελικό θα διατεθούν στη «Φλόγα» σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Το Σάββατο 16 Απριλίου 2016- ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: θα διαγωνισθούν οι ηλικιακές κατηγορίες 12-14 σε όλες τις κατηγορίες χορού στον Χώρο Τεχνών-Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας

Γ)Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016- ΤΕΛΙΚΟΣ: θα διαγωνισθούν οι ηλικιακές κατηγορίες 7-8, 8-10, 10-12 και 12-14(όσοι πέρασαν στον τελικό) σε όλες τις κατηγορίες χορού στον Χώρο Τεχνών-Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας παρουσία κοινού. Είσοδος για τον τελικό 5 ευρώ. Τα έσοδα από τον τελικό θα διατεθούν στη «Φλόγα» σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.
   
 Σημείωση : Α) οι ηλικιακές κατηγορίες 7-8, 8-10 και 10-12 ετών θα διαγωνισθούν σε μία φάση, δηλαδή κατευθείαν στον ΤΕΛΙΚΟ.
Β) η ημιτελική φάση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία κοινού. Δικαίωμα διακριτικής παρουσίας στο χώρο έχει μόνον ο υπεύθυνος καθηγητής – χορογράφος του διαγωνιζόμενου. Ο διαγωνισμός θα καλύπτεται τηλεοπτικά και θα μεταδίδεται ζωντανά σε οθόνη στο φουαγέ του θεάτρου, για όσους συνοδούς ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη φάση του ημιτελικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό χορού «Ευ Δημιουργείν» έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα για το έτος 2016 τακτικά μέλη του «Σωματείου Χορού & Ρυθμικής» και τα μέλη των Σχολών Χορού ή Ομάδων Χορού των μελών του Σωματείου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τα νεοεγγεγραμμένα μέλη του Σωματείου. Η συμμετοχή για τα μέλη του σωματείου ορίζεται  στα 30 ευρώ.
sylvie-guillem1Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο Σωματείο απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
 Πτυχίο καθηγητή χορού αναγνωρισμένο από το κράτος
Αίτηση εγγραφής
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματέα Πέγκυ Παπαντωνίου                 peggy25679@gmail.com  τηλ.6973439704, fb Peggy Papantoniou
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όρος 1
Στις ηλικιακές κατηγορίες 7-8 γίνονται δεκτές μόνο ομαδικές συμμετοχές. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει διαχωρισμός κατηγοριών χορού γιατί το βηματολόγιο είναι ελεύθερο.   Εάν όμως κάποιος χορογράφος θεωρεί ότι έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο δίνουμε το δικαίωμα ατομικής συμμετοχής στην ηλικιακή κατηγορία των 8-10 ετών, όπου πρέπει να παρουσιάσει και το αντίστοιχο βηματολόγιο (εάν διαγωνισθεί στο κλασικό)

Όρος 2 – ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετέχει το ανώτερο με μέχρι δύο συμμετοχές (χορογραφίες) σε κάθε κατηγορία ηλικίας και είδους χορού και το ανώτερο με μέχρι τρεις συμμετοχές (χορογραφίες) συνολικά. Δε θα πρέπει ο κάθε διαγωνιζόμενος να ξεπερνάει συνολικά τα 10 λεπτά συμμετοχής.

Παράδειγμα 1: μία συμμετοχή στο σύγχρονο ατομικό 14-16, μία συμμετοχή στο σύγχρονο ομαδικό 14-16, μία συμμετοχή στο κλασικό ατομικό 14-16 (σύνολο τρεις συμμετοχές).
Παράδειγμα 2 : μία συμμετοχή στο σύγχρονο ατομικό 12-14, μία συμμετοχή στο κλασικό ατομικό 12-14, μία συμμετοχή στο κάρακτερ ατομικό 12-14 (σύνολο τρεις συμμετοχές).
Παράδειγμα 3 : μία συμμετοχή στο κλασικό ατομικό 16-18, μία συμμετοχή στο κλασικό ατομικό 16-18, μία συμμετοχή στο σύγχρονο ατομικό 16-18 (σύνολο τρεις συμμετοχές).

Όρος 3 - ΟΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ
Ανώτερο όριο στο χρόνο κάθε χορογραφίας (με απόκλιση 10``) ορίζεται :
Στα ατομικά ηλικίας 8-10, 10-12 και 12-14 ετών μέχρι 2’.
Στα ατομικά των υπόλοιπων ηλικιών μέχρι 3’.
Στα ντουέτα μέχρι 3’.
Στα ομαδικά μέχρι 4’.
sylvie-guillem1Στην περίπτωση της χορογραφίας κλασικού ρεπερτορίου (variation ή pas de deux) ο χρόνος είναι προκαθορισμένος.

Όρος 4 - ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στην κατηγορία του κλασικού μπαλέτου υπάρχει δυνατότητα επιλογής :
Α) ελεύθερη χορογραφία, η οποία όμως στις ηλικιακές  κατηγορίες 8-10, 10-12 και 12-14 ετών, περιλαμβάνει υποχρεωτικά βήματα (βλ. παράρτημα σελ.7).
Β) χορογραφία από το κλασικό ρεπερτόριο (variation)
για την ηλικιακή κατηγορία 12-14 ετών η επιλογή του ρεπερτορίου είναι ελεύθερη.
     Γ) Για τις ηλικιακές κατηγορίες 14-16, 16-18, 18 και άνω ερασιτεχνών, 18 και άνω φοιτητών επαγγελματικών σχολών χορού και επαγγελματιών η χορογραφία από το κλασικό ρεπερτόριο είναι υποχρεωτική και πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα από τις  προτεινόμενες variation(βλ. παράρτημα σελ.9)
Σημείωση: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η κριτική επιτροπή θεωρεί πως μαθητές κάτω των 14 ετών είναι δύσκολο να αποδώσουν σωστά το ρεπερτόριο.  Σε περίπτωση που κάποιος χορογράφος-δάσκαλος θεωρεί πως έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο, μπορεί να παρουσιάσει ρεπερτόριο, εις γνώση του όμως, πως θα κριθεί το ίδιο αυστηρά όπως οι μεγαλύτερες κατηγορίες.
Στην ευχέρεια των δασκάλων επίσης είναι για το αν θα πρέπει να προσαρμόσουν το συγκεκριμένο βηματολόγιο ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ηλικίας των υποψηφίων διαγωνιζομένων (π.χ. να απλοποιηθούν οι στροφές σε μια variation)

Στην κατηγορία του σύγχρονου υπάρχουν επίσης υποχρεωτικά βήματα στις ηλικιακές κατηγορίες 10-12, 12-14, 14-16 (βλ. παράρτημα σελ.9-10).

Στην κατηγορία τζαζ, και κάρακτερ, όπως και στην ηλικιακή κατηγορία 7-8 ετών και 8-10 ετών στο σύγχρονο δεν θα υπάρξει υποχρεωτικό βηματολόγιο.

Όρος 5 – ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Κατά την ημιτελική φάση οι κατηγορίες: κλασικό μπαλέτο, σύγχρονο, κάρακτερ και τζαζ στα ατομικά και στα ντουέτα θα διαγωνιστούν υποχρεωτικά χωρίς κοστούμι.  Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο διαγωνιζόμενος θα αποκλειστεί .
 Στην κατηγορία κλασικό μπαλέτο ατομικό υποχρεωτικά με κορμάκι(ανεξαρτήτου χρώματος), προαιρετικά φουστίτσα, μαλλιά μαζεμένα σε κότσο,  καλσόν και μαλακά παπουτσάκια ή pointes (ανάλογα με την ηλικία)
Για τα αγόρια μαύρο κολάν και άσπρο φανελάκι
Στις variation προαιρετικά, επιτρέπεται το κοστούμι (και για τα αγόρια και για τα κορίτσια) 
sylvie-guillem1Στην κατηγορία σύγχρονο: μαύρο κολάν ή σορτς με μαύρο κορμάκι, όχι μπλούζα, ή ολόσωμη μαύρη φόρμα.
Για τα αγόρια μαύρο κολάν ή φόρμα και μαύρο φανελάκι.
Στην κατηγορία τζαζ με μαύρη φόρμα και φανελάκι και στην κατηγορία κάρακτερ με κορμάκι (ανεξαρτήτου χρώματος), καλσόν, φούστα και παπούτσια κάρακτερ.
 Στα ομαδικά η χρήση κοστουμιού είναι προαιρετική.
Απαγορεύεται η χρήση κοστουμιού στα ντουέτα.
Στον τελικό επιτρέπονται τα κοστούμια σε όλες τις κατηγορίες.
Για τις ηλικίες 7-12 που θα κάνουν μόνο τελικό, μπορούν να βάλουν κοστούμι σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα είδη χορού.
Σημείωση : Σε όλες τις χορογραφίες επιτρέπεται η χρήση εξαρτημάτων (π.χ. βεντάλια, ομπρέλα, κ.α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση σκηνικών. Απαγορεύεται η χρήση υλικών επικίνδυνων για την υγεία και ασφάλεια των διαγωνιζομένων. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση αυτών, μόλις διαπιστώσει την επικινδυνότητα τους.

Όρος 6-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα ή διαβατήριο που πιστοποιεί την ηλικία του διαγωνιζόμενου, ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να επισυνάψει και μια βεβαίωση γιατρού (Θα την εκτυπώσετε από το παράρτημα σελ.13) ότι μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

 Όρος 7-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Απαγορεύεται η χορογραφία να περιέχει ρατσιστικό, βίαιο ή σεξιστικό περιεχόμενο, όπως επίσης η μουσική-τραγούδι με βωμολοχίες.


Όρος 8
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί κάθε επιφύλαξη και δικαίωμα για οποιαδήποτε αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, πάντα προς διευκόλυνση της διεξαγωγής αυτού και πάντα υπό τον όρο της έγκαιρης ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία του διαγωνιζόμενου υπολογίζεται στην κλίμακα του 100 ως εξής :


50 βαθμοί : Τεχνική
25 βαθμοί : Μουσικότητα
25 βαθμοί: Σκηνική παρουσία
Σύνολο: 100 βαθμοί
Όσοι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώσουν στη φάση των ημιτελικών βαθμολογία 65 και άνω περνούν στη φάση του τελικού, όπου διαγωνίζονται με τις ίδιες χορογραφίες.
sylvie-guillem1
ΒΡΑΒΕΙΑ
Έπαινος : 65-74,9
Γ' Βραβείο : 75-84,9
Β' Βραβείο : 85-94,9
Α' Βραβείο : 95-100

Βαθμολογικές κυρώσεις υπάρχουν :
α) στην περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου συμμετοχής,
β) στην περίπτωση ελλείψεων στο υποχρεωτικό βηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) και
γ) στην περίπτωση της μη πιστής απόδοσης του κλασσικού ρεπερτορίου.

Μετά το πέρας του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επιτροπή και τα αναλυτικά αποτελέσματα και να ενημερωθούν για τη βαθμολογία και τις παρατηρήσεις της.

Σημείωση : Ανάλογα με τον αριθμό των  συμμετοχών κατά την καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων (Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016) θα υπάρξει υποτροφία. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ

30 για μια συμμετοχή .
60 για δύο έως τρεις συμμετοχές .


Σημείωση : Σε περίπτωση όπου από υπαιτιότητα του Σωματείου Χορού & Ρυθμικής ο διαγωνιζόμενος δεν συμμετάσχει στο διαγωνισμό, τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό παρακρατείται.
Σε όλους τους διαγωνιζόμενους θα απονεμηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής, αναμνηστικά δώρα και η αναλυτική βαθμολογία (προαιρετικά).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
sylvie-guillem1Δηλώσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:  Αχιλλέας Λέρας, Σιδηράς Μεραρχίας και Τσακάλωφ 7, 42100 Τρίκαλα, και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  axileras@gmail.com   Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής ορίζεται η Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη και εμπρόθεσμη όταν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα μουσικά cd. Για περισσότερες πληροφορίες :Αχιλλέας Λέρας(νομικός σύμβουλος)  τηλ. 6977649170,  Όλγα Παππά (πρόεδρος) τηλ.6996447337 και Κατερίνα Τσιάρα (αντιπρόεδρος) τηλ.6988757910

Με την αίτηση συνημμένα αποστέλλονται υποχρεωτικά τα cd με τη μουσική των χορογραφιών των διαγωνιζόμενων.
Κάθε cd πρέπει :
1)     να περιέχει ένα και μοναδικό μουσικό κομμάτι, που θα αφορά σε συγκεκριμένη χορογραφία
2)     να αναγράφει την κατηγορία, τον τίτλο της χορογραφίας, το ονοματεπώνυμο του χορευτή για τα ατομικά,  τη διάρκεια και αν ο διαγωνιζόμενος ξεκινά επάνω στη σκηνή (αναγράφουμε την ένδειξη on) ή εκτός σκηνής (αναγράφουμε την ένδειξη off)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ygp3ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ
8 έως 10 ετών
*    Όλες οι πόζες effacé, croisé, arabesque, attitude, ecarté, par terré 45o  και 90ο.
*    Port de bras (όλα), pas glissade, pas de bourrée, pas couru, pas jeté fondu, sissonne simple, pas balloné, pas de basque, sissonne ouverte 45ο, pas balancé, pas echappé, με πήδημα και σε demi pointe, changement de pied, pas assemblé, pas jeté.
                    ( ήρεμο τέμπο)
    Απαγορεύεται η επιλογή ρεπερτορίου

10 έως 12 ετών
*    Τα προχωρημένα παιδιά  μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις του προηγούμενου  επιπέδου και σε pointes .
*    Pirouettes από την 5η και από την 4η θέση, en dehors και en dedans.
*    Στις pointes double echappé, coup ballonné, όλα τα είδη του pas de bourrée και en tournant.
*    Sissonne fermé σε όλες τις κατευθύνσεις, emboite sur le coup de pied και 45ο.
*    Piqué passé, pique arabesque, pique attitude croisé, effacé. Από τη διαγώνιο glissade en tournant, pas de chat, tour chaine, tour piqué (1 στροφή).
Απαγορεύεται η επιλογή ρεπερτορίου

12 έως 14 ετών
*    Όλες οι προηγούμενες ασκήσεις μπορούν να γίνουν και στις pointes και επιπλέον:
*    Echappé en tournant sur pointes και με πήδημα
*    Emboité en tournant sur pointes και με πήδημα
*    Oλες οι στροφές διπλές, en dehors και en dedans
*    Sissonne ouverte σε κάθε κατεύθυνση με pointes, χωρίς και με πήδημα
*    Pas balancé en tournant, tour piqué (μονή και διπλή στροφή), tour degagé, temps levé σε κάθε κατεύθυνση, grand jeté arabesque, grand jeté attitude.
Η επιλογή του ρεπερτορίου είναι ελεύθερη

Σημείωση : Κάθε χορογραφία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ¾ των ασκήσεων που υποδεικνύονται παραπάνω ανάλογα με την ηλικία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν βαθμολογικές κυρώσεις κατά την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου.

Για τις κατηγορίες 14-16, 16-18, 18 και άνω ερασιτεχνών, 18 και άνω φοιτητών και επαγγελματιών είστε υποχρεωμένοι να διαλέξετε μια από τις παρακάτω variation:

Επιλογή Ρεπερτορίου:
1.Blue bird from Sleeping Beauty http://youtu.be/LWrzUFGB6CI                           2.Cupid Variation from Don Quixote http://www.youtube.com/watch?v=-oN0A9RRmYo                                                                                                                            3.Aurora from Sleeping Beauty http://www.youtube.com/watch?v=7zinblzdkMI    4.kitri 3° act from Don Quixote   https://www.youtube.com/watch?v=lsSdBYCY5H8 5.Variation from Esmeralda http://youtu.be/Me2giO-t-RY                             6.Raymonda- I Act Pizzicato variation http://www.youtube.com/watch?v=yGb8s8biO2o                                                            7.Grand Pas classique https://www.youtube.com/watch?v=2YShxK4ZbQM           8.Entrè de kitri from Don Quixote http://www.youtube.com/watch?v=59bVZvjt1NU 9.Odile variation, SwanLake Act III http://www.youtube.com/watch?v=G1ZrvZpkZic στο videoclip  από το 1.44 έως 3.00                                                                     10.Tchaikovsky pas de deux variation http://www.youtube.com/watch?v=MeUdY9vinXc 11.Giselle variation, Act I http://www.youtube.com/watch?v=nbCdrKrAOmk                     12. The 3d Odalisque variation from Le Corsaire https://www.youtube.com/watch?v=VhlCDOai9ys                                                                      13.  4th Variation from Paquita https://www.youtube.com/watch?v=vbSEPyhCWyI                  14. 1st variation pas de trois from Swan Lake https://www.youtube.com/watch?v=KrXkp-SjMdc                                                                                                                                                       15. Variation from Napoli https://www.youtube.com/watch?v=9e3awjKPqFc&spfreload=10                                           16.Flames of Paris variation https://www.youtube.com/watch?v=4DJxmN_KSmk 17.Variation from la fille mal gardee https://www.youtube.com/watch?v=29w-wOqqMUM                                                                                                                                                 18. 3d  shade from La bayadere https://www.youtube.com/watch?v=oaLUw-Rc3mE      19a. Variation from Diana and Acteon  1η εκδοχή https://www.youtube.com/watch?v=7yz5morWzKM&spfreload=10                                    19β. Variation from Diana and Acteon 2η εκδοχή https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421782837&v=haSH9rfSL9M&x-yt-cl=84359240                                                                   20. 2nd  Variation from Paquita https://www.youtube.com/watch?v=oLG0GzZVsqU&list=PLXJYYWgJr1MtTfI3cN7EfJKPIMdelu13c                                                                                                                              21.Variation from dream, Don Quixote https://www.youtube.com/watch?v=tWcR9aRsoaQ&list=PLXJYYWgJr1MtTfI3cN7EfJKPIMdelu13c&index=11&spfreload=10                                                                                 22.La bayadere variation
https://www.youtube.com/watch?v=LEIU9KNgFsM
                                                            23. 3rd Variation from Paquita https://www.youtube.com/watch?v=m_fUoUzAvAY
Σημείωση:
Για τις Αντρικές variation στις κατηγορίες 14-16, 16-18, 18 και άνω ερασιτεχνών, 18 και άνω φοιτητών και επαγγελματιών πρέπει να παρουσιαστεί ρεπερτόριο, αλλά η επιτροπή αφήνει την επιλογή της variation ελεύθερη
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

8 εώς 10 ετών
Το βηματολόγιο είναι ελεύθερο


 10 έως 12 ετών

Βηματολόγιο τεχνικής.
Καλή γνώση της παράλληλης και endehors θέσης, triplet, ξεδιπλώματα, κυλίσματα, στροφές, πηδήματα,τρέξιμο, βάδισμα, στρέψεις,cordination, isolation, opposition
*   
Drop-rebound, recovery, curve,
παλμούς, Pivot, twist, spiral, arch,
*    Ποιότητες κίνησης(Εντατική κίνηση, κομμένη κίνηση)

12 έως 14 ετών
*    το βηματολόγιο της προηγούμενης κατηγορίας συν
*     Βηματολόγιο τεχνικής
Succession, suspension, bounces, swings, tilt, decale, lunge.
*    Ποιότητες κίνησης (Ελαστική κίνηση, Γλυστερή κίνηση)

14 έως 16 ετών
*    το βηματολόγιο της προηγούμενης κατηγορίας συν
*    Βηματολόγιο τεχνικής
μεγάλες στροφές στο ένα πόδι, πηδήματα από δύο πόδια στο ένα, και από το ένα πόδι στο άλλο, ελεγχόμενο πέρασμα στο πάτωμα μετά από πήδημα ή στροφή
*    Ποιότητες κίνησης (συνδυασμός από όλες τις ποιότητες κίνησης)


16-18, 18 και άνω ερασιτεχνών, 18 και άνω φοιτητών, επαγγελματιών
Περιλαμβάνει όλο το βηματολόγιο και τις ποιότητες κίνησης. Είναι στην κρίση του κάθε δασκάλου-χορογράφου το πώς θα χρησιμοποιήσει και θα συνδυάσει το βηματολόγιο και τις ποιότητες ανάλογα με το επίπεδο του διαγωνιζόμενου

Σημείωση : Κάθε χορογραφία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ¾ των ασκήσεων που υποδεικνύονται παραπάνω ανάλογα με την ηλικία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν βαθμολογικές κυρώσεις κατά την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου.ΠΡΟΣ
                                                                 Σωματείο Χορού & Ρυθμικής
Υπόψιν Προέδρου
Όλγας Παππά

ΑΙΤΗΣΗ                                              

ΕΠΩΝΥΜΟ (Surname) :

ΟΝΟΜΑ (Name) :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ (Father's name/surname):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ (Mother's name/surname) :

ΗΛΙΚΙΑ (Age) :

ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ (Date of birth) :
(Αποστέλλεται συνημμένα πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία διαβατηρίου ή φωτοτυπία ταυτότητας).

ΣΧΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Ή ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ (μόνο για μαθητές και ερασιτέχνες χορευτές) :

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Certificates) (μόνο για επαγγελματίες)
 (Απαιτείται φωτοτυπία τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών ή διπλωμάτων):ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛ., ΦΑΞ, EMAIL και ΤΗΣ
ΣΧΟΛΉΣ Η ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ):Παρακαλώ και αιτούμαι όπως συμμετάσχω στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορού «Ευ Δημιουργείν 2015» ως κάτωθι.

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των όρων συμμετοχής του διαγωνισμού «Ευ Δημιουργείν 2015» και συμφωνώ με αυτούς.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
1.
2.
3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.
2.
3.
ΤΙΤΛΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
1.
2.
3.
ΜΟΥΣΙΚΗ
1.
2.
3.
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ
1.
2.
3.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ή ΝΤΟΥΕΤΑ

ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΟΥ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
1.
2.
3.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΕΥΤΩΝ
1.
2.
3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.
2.
3.
ΤΙΤΛΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
1.
2.
3.
ΜΟΥΣΙΚΗ
1.
2.
3.
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ
1.
2.
3.
Σε περίπτωση ανηλίκου διαγωνιζόμενου την αίτηση συμμετοχής υπογράφει ο κηδεμόνας του, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για τη συμμετοχή του.                                               Τόπος / Ημερομηνία
……………./…...-……-2016                                                                         Ο ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Υπογραφή
Scan0004


ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Βεβαιώνεται ότι ο/η. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  έπειτα από προσεκτική εξέταση στις . . . . . . . . . . . . . . .2016 βρέθηκε υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση.  Συνεπώς,  δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποβληθεί σε εντατική εκγύμναση που απαιτεί ένα μάθημα χορού και άρα είναι ικανός/ή να συμμετάσχει στον διαγωνισμό έντεχνου χορού «Ευ Δημιουργείν 2016»


                                                                                                 
                                                                                               Ο Γιατρός
                                                                                               Ολογράφως


                                                                                                 Υπογραφή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου