Δευτέρα, Ιανουαρίου 09, 2017

Veria Dance 2017 / Διαγωνισμός Χορού
VERIA DANCE COMPETITION 2017
Διαγωνισμός Χορού
(κλασσικός, σύγχρονος, καρακτέρ, νεοκλασσικός)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :
Δίκτυο Διαχείρισης Πολιτισμού
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Βέροιας
Υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ (ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ) :
27,28,29 και30 Απριλίου 2017 στην πόλη της Βέροιας
Χώρος Τεχνών - Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας
(Παύλου Μελά και Μπιζανίου (τηλ.23310 78100 ).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΙΔΗ ΧΟΡΟΥ:
Κλασσικός χορός
Σύγχρονος χορός
Καρακτέρ
Νεοκλασικός χορός
Ελεύθερη κατηγορία (όλα τα είδη χορού για την κατηγορία 7-8 ετών)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ :
Οι κατηγορίες των διαγωνιζόμενων ανά ηλικία είναι οι εξής:
1) 07-08 ετών (μόνο ομαδικές συμμετοχές)
2) 08-10 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
3) 10-12 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
4) 12-14 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
5) 14-16 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
6) 16-18 ετών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
7) 18 και άνω Ερασιτεχνών (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
8) 18 και άνω φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
9) Ενήλικες Επαγγελματίες (σόλο, ντουέτο και ομαδικό)
Σημείωση : Ημερομηνία, βάσει της οποίας υπολογίζεται η ηλικία του διαγωνιζόμενου και επομένως καθορίζει την ηλικιακή κατηγορία συμμετοχής είναι η ημερομηνία έναρξης του  διαγωνισμού. Για τις ομαδικές συμμετοχές και τα ντουέτα η ηλικιακή κατηγορία καθορίζεται από το μέσο όρο της ηλικίας των διαγωνιζομένων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ (ΤΡΟΠΟΣ):
Ο διαγωνισμός για τις ηλικιακές κατηγορίες 12-14, 14-16, 16-18, 18 & άνω θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις : ημιτελικός – τελικός.
Για τις ηλικιακές κατηγορίες 7-8, 8-10 & 10-12 θα διεξαχθεί σε μια φάση – τελικός.
Μόνο η φάση του τελικού είναι ανοικτή στο κοινό. Η φάση του ημιτελικού αναμεταδίδεται ζωντανά στο φουαγιέ μέσω οθόνης.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 (απόγευμα)
Σεμινάρια κλασικού και σύγχρονου χορού για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό από τα μέλη της κριτικής επιτροπής για παιδιά ηλικίας 14 ετών και άνω. Η συμμετοχή είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και χορευτές που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό. (Υπάρχει το ανάλογο έντυπο συμμετοχής).
Κόστος συμμετοχής 10 ευρώ το κάθε μάθημα για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και 15 ευρώ το κάθε μάθημα για τους μη συμμετέχοντες. Οι δάσκαλοι έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια δωρεάν.
Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί ανάλογα με τη δήλωση συμμετοχής και την πλήρωση των θέσεων.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017
Τελετή Έναρξης του διαγωνισμού
Ημιτελικός για τις κατηγορίες 14-16 ετών, 16-18 ετών, 18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω Φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού, Ενήλικες Επαγγελματίες

Σάββατο 29 Απριλίου 2017
Συνέχεια Ημιτελικού 14-16 ετών, 16-18 ετών, 18 και άνω Ερασιτεχνών, 18 και άνω Φοιτητές Ανώτερων Σχολών Χορού, Ενήλικες Επαγγελματίες και
Ημιτελικός στις κατηγορίες 12-14 ετών.
Τελικός για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, παρουσία κοινού. Τα έσοδα από τον τελικό θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στη «Φλόγα» Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Τελετή Απονομής Βραβείων

Κυριακή 30 Απριλίου 2017
Τελικός ηλικιακές κατηγορίες 7-8, 8-10, 10-12  σε όλες τις κατηγορίες χορού, παρουσία κοινού. Τα έσοδα από τον τελικό θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στη «Φλόγα» Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Τελετή Απονομής Βραβείων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επαγγελματίες χορευτές και Μαθητές Επαγγελματικών & Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, ιδιωτικών και δημόσιων νομικών προσώπων που απασχολούν καθηγητές χορού με αναγνωρισμένο πτυχίο. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ομαδικά με ευθύνη και τα στοιχεία του υπεύθυνου καθηγητή χορού (συνημμένα αντίγραφο του τίτλου σπουδών του καθηγητή).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Στην ηλικιακή κατηγορία 7-8 ετών γίνονται δεκτές μόνο ομαδικές συμμετοχές. Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει διαχωρισμός κατηγοριών χορού γιατί το βηματολόγιο είναι ελεύθερο. Ατομική συμμετοχή επιτρέπεται με ευθύνη και επιλογή του υπεύθυνου καθηγητή χορού με κριτήρια όμως της ηλικιακής κατηγορία ς 8-10 ετών.

ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετέχει το ανώτερο με μέχρι δύο συμμετοχές (χορογραφίες) σε κάθε κατηγορία ηλικίας και είδους χορού και το ανώτερο με μέχρι τρεις συμμετοχές (χορογραφίες) συνολικά. Δε θα πρέπει ο συνολικός χρόνος συμμετοχής να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ανώτερο όριο στο χρόνο κάθε χορογραφίας (με απόκλιση 10``) ορίζεται :
Στα ατομικά ηλικίας 8-10, 10-12 και 12-14 ετών μέχρι 2’.
Στα ατομικά των υπόλοιπων ηλικιών                     μέχρι 3’.
Στα ντουέτα                                                                μέχρι 3’.
Στα ομαδικά                                                               μέχρι 4’.
Στην περίπτωση της χορογραφίας κλασικού ρεπερτορίου (variation ή pas de deux) ο χρόνος είναι προκαθορισμένος.

ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στην κατηγορία του κλασικού μπαλέτου:
Στις ηλικιακές κατηγορίες 8-10 ετών και 10-12 ετών υποχρεωτικά ελεύθερη χορογραφία – απαγορεύεται η χορογραφία κλασσικού ρεπερτορίου (variation).
Στις ηλικιακές κατηγορίες 12-14 ετών υπάρχει δυνατότητα επιλογής :
Α) ελεύθερη χορογραφία,
Β) χορογραφία από το κλασικό ρεπερτόριο (variation). Σε αυτή την περίπτωση τα κριτήρια θα είναι αντίστοιχα της ηλικιακής κατηγορίας 14-16 ετών λόγω των απαιτήσεων της variation, οπότε η επιλογή επαφίεται στην ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή χορού.
Στις ηλικιακές κατηγορίες 14-16 ετών, 16-18 ετών, 18 ετών και άνω Ερασιτεχνών,
18 ετών και άνω Φοιτητών επαγγελματικών σχολών χορού και Επαγγελματιών η επιλογή χορογραφίας από το κλασσικό ρεπερτόριο (variation) είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει από τα εξής έργα:
1.      Sleeping Beauty (όλες τις variation)
2.      Napoli (όλες τις variation)
3.      Paquita (όλες τις variation)
4.      Swan Lake (τις 2 variation από το pas de trois 1η πράξη)
5.      Fairy doll
6.      Nutcracker (variation sugar plum fairy)
7.      Diana and Acteon.
8.      Don Quixotte ( 2 variation Κitri)
9.      La Bayadere (ολες τις variation)
10. Esmeralda variation

Σημείωση: Για τις Αντρικές variation στις κατηγορίες 14-16 ετών, 16-18 ετών, 18 ετών και άνω Ερασιτεχνών, 18 ετών και άνω Φοιτητών και Επαγγελματιών η επιλογή της variation είναι ελεύθερη από οποιοδήποτε έργο.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η εμφάνιση των διαγωνιζόμενων στη σκηνή πρέπει να είναι ευπρεπής και επιμελημένη και επιτρέπεται η χρήση κοστουμιού σε όλες τις κατηγορίες και είδη χορού και σε όλες τις φάσεις (ημιτελικός – τελικός).
Σημείωση : Επιτρέπεται η χρήση εξαρτημάτων (π.χ. βεντάλια, ομπρέλα, κ.α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση σκηνικών. Απαγορεύεται η χρήση υλικών επικίνδυνων για την υγεία και ασφάλεια των διαγωνιζομένων. Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση αυτών, μόλις διαπιστώσει την επικινδυνότητα τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση και στη συνέχεια να την εκτυπώσετε και να την υπογράψετε ή να την εκτυπώσετε και να τη συμπληρώσετε χειρόγραφα και να την υπογράψετε.
Με την αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται
1)     πιστοποιητικό γέννησης με φωτογραφία του διαγωνιζόμενου ή ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητα και την ηλικία του διαγωνιζόμενου.
2)     βεβαίωση γιατρού (περιλαμβάνεται στους όρους) ότι μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
3)     Με την αίτηση συνημμένα αποστέλλονται υποχρεωτικά τα cd με τη μουσική των χορογραφιών των διαγωνιζόμενων.
Κάθε cd πρέπει :
1) να περιέχει ένα και μοναδικό μουσικό κομμάτι, που θα αφορά σε μία συγκεκριμένη χορογραφία
2) να αναγράφει την κατηγορία, τον τίτλο της χορογραφίας, το ονοματεπώνυμο του χορευτή για τα ατομικά, τη διάρκεια και αν ο διαγωνιζόμενος ξεκινά επάνω στη σκηνή (αναγράφουμε την ένδειξη on) ή εκτός σκηνής (αναγράφουμε την ένδειξη off).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Απαγορεύονται χορογραφίες ή μουσικές-τραγούδια που περιέχουν ρατσιστικό, βίαιο ή σεξιστικό περιεχόμενο ή βωμολοχίες.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί κάθε επιφύλαξη και δικαίωμα για οποιαδήποτε αλλαγή των όρων του διαγωνισμού, πάντα προς διευκόλυνση της διεξαγωγής αυτού και πάντα υπό τον όρο της έγκαιρης ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα της αναβολής ή ματαίωσης του διαγωνισμού, με επιστροφή του καταβληθέντος κόστους συμμετοχής στο διαγωνιζόμενο. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή του καταβληθέντος κόστους συμμετοχής στο διαγωνιζόμενο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία του διαγωνιζόμενου υπολογίζεται στην κλίμακα του 100 ως εξής :
50 βαθμοί : Τεχνική
25 βαθμοί : Μουσικότητα
25 βαθμοί: Σκηνική παρουσία
Σύνολο: 100 βαθμοί
Όσοι διαγωνιζόμενοι συγκεντρώσουν στη φάση των ημιτελικών βαθμολογία 65 και άνω περνούν στη φάση του τελικού, όπου διαγωνίζονται με τις ίδιες χορογραφίες.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Έπαινος : 65-74,9
Γ' Βραβείο : 75-84,9
Β' Βραβείο : 85-94,9
Α' Βραβείο : 95-100
Βαθμολογικές κυρώσεις υπάρχουν :
α) στην περίπτωση υπέρβασης του χρονικού ορίου συμμετοχής,
γ) στην περίπτωση της μη πιστής απόδοσης του κλασσικού ρεπερτορίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ
€ 40 για μια συμμετοχή-χορογραφία
€ 60 για δύο έως τρεις συμμετοχές-χορογραφίες
€ 10/μάθημα για συμμετοχή σε ένα από τα σεμινάρια με την επιτροπή
(αν ο διαγωνιζόμενος θέλει να παρακολουθήσει και το κλασικό και το σύγχρονο το συνολικό κόστος θα είναι 20 €.)
€ 15/μάθημα για συμμέτοχη στο σεμινάριο για τους μη συμμετέχοντες στο διαγωνισμό (και για το κλασικό και για το σύγχρονο, συνολικό κόστος 30 €).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Αχιλλέας Λέρας, Σιδηράς Μεραρχίας και Τσακάλωφ 7, 42100 Τρίκαλα.
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη και εμπρόθεσμη όταν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα μουσικά cd.

Για περισσότερες πληροφορίες : Αχιλλέας Λέρας τηλ. 6977649170 και Κατερίνα Τσιάρα τηλ.6988757910 και στο e-mail: veriadance@gmail.com

Κυριακή, Ιανουαρίου 08, 2017

Barcelona World DanceChampionship | Spain, 2017

Barcelona World DanceChampionship in Spain, from 13 to 17 APRIL 2017 
(during Easter Time). Competition for Dance Schools. 


Call for Everybody,

DanceSchools, Groups & College, is inviting participants, directors, choreographers, dancers, 
performing arts educators, teachers, arts managers and dancetheatre lovers.Barcelona DanceAward, from 13 to 17 APRIL 2017 (during Easter Time).
World Championsship Competitions for DanceSchools, Companies and Groups from all over the World. 4 days of Balet, Contemporary, Modern, Hip Hop and each other kind of choreo art, DanceTeam 
Showcases & International performances competitions.By participating in our events you will perform in Theaters specialized in choreo activities, with 
all the prerequisites for your artistic success.All the theaters, which will host the contest, have spacious dressing rooms with mirrors, practice rooms and 
warming up spaces before the performances with dancebars.On the acting area there will be professional light and audio systems, support technicians and qualified personnel, 
curtains, dancecarpet, wings, greed, black box, cyclorama backdrops and large spaces for your performances, 
this is the right ways to improve the professional choreografic arts!Here all the details regarding dancefloor: stage totally flat; dimensions =13 mts (frontage) X 11 mts (depth); 
4 wings per side; backstage passage side to side; both stage sides (right & left) can be used to get in and out.The dancers loved the great technical of Spanish Theatres, a perfect situations to plan your 2017 performances in Barcelona!all web info on:  
barcelonadance(dot)org..in order to be the protagonist of a EuropeanDance Tournée Competitions! This is a huge opportunity for dancers, teachers, and parents to find out how to participate. 
Mail the office, space is limited, so Directors should act right away.If interested, give us your e.mail contact to discuss any questions you may have.  
Please send to the organizer email:  Warm regards

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ORIENTAL – TRIBAL FUSION BELLYDANCEΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ORIENTAL – TRIBAL FUSION BELLYDANCE
Το “Oriental Expression Awards” είναι ένας Θεσμός που έχει σαν στόχο την πραγματοποίηση Διαγωνισμών Χορού, έτσι ώστε όχι μόνο να προάγει τις παραδοσιακές αλλά και τις σύγχρονες χορευτικές τάσεις και τεχνικές, αλλά και να επιβραβεύει όλους όσοι υπηρετούν το Χορό και προσπαθούν πάντα για το καλύτερο.
2nd Spring International Bellydance Competition
Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1ου Διεθνούς Διαγωνισμού Bellydance (Απρίλης 2016) και του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Bollywood Dance (Ιούλιος 2016), το “Oriental Expression Awards”, διοργανώνει τη φετινή Άνοιξη τον 2ο Διεθνή Διαγωνισμό Bellydance, 2nd Spring International Bellydance Competition.
Στον Διαγωνισμό αυτόν μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι Ερασιτέχνες και Επαγγελματίες χορευτές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό και αφορά τόσο παραδοσιακούς, όσο και μοντέρνους ανατολίτικους χορούς και Tribal Fusion Bellydance.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 στις 4 μμ στο Passport – Κεραμεικός.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή το αργότερο μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2017.
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:
Artistic Studio Oriental Expression 
Αντιόπης 31 - Άγιος Δημήτριος (Μετρό Δάφνης) 
Τηλ. / Fax 210 9735 888 – Κιν. 699 711 6407 – 699 255 3320 
www.orientalexpression.gr  in
fo@orientalexpression.gr 
www.bollywoodfestival.gr 
www.bollywoodacademy.gr 

Social Media: 
Facebook 
Artistic Studio Oriental Expression 
Bollywood & Multicultural Dance Festival
1st Bollywood Dance Academy Greece 
Anna Dimitratou 
Oriental Expression Awards 
Bellydance Athens Greece 

Bollywood Dance in Athens Greece 
1st Bollywood Flash mob Greece 
1st Bollywood Musical in Greece – “India – The Land of Love”

Ευχές [προς ΕΕΡ] από τον Διεθνούς Φήμης Χορευτή και Χορογράφο Daniel LOMMEL


Παραστάσεις της Ομάδας Aniline Dancetheater


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«FLEX» και «XXXY» δύο παραστάσεις χορού στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας


"FLEX" - dance performance, σε σκηνοθεσία Νεφέλης Ντακοζούδη
"XXXY" ντουέτο σύγχρονου χορού της ομάδας Aniline Dancetheatre

Σάββατο 14/1 στις 21:00 και Κυριακή 15/1 στις 19:00

Δύο παραστάσεις χορού που παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ "Freedom of Expression" επαναλαμβάνονται για δύο ημέρες στο Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας Β' Σκηνή


"FLEX"
Σε ένα περιβάλλον κατακερματισμένο, που ο καθένας είναι χαμένος στις σκέψεις του, συναντιόμαστε και αγαπιόμαστε, σαν μια όαση μέσα στην έρημο των ανθρώπινων σχέσεων. Σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία ωστόσο, οι σχέσεις μας βαδίζουν πάντα προς την καταστροφή τους. Τι είναι αυτό που θρυμματίζει το "εμείς" για να αναδυθεί και πάλι το "εγώ" στη θέση του; Ένα ντουέτο Σύγχρονου χορού που καταπιάνεται με αυτό το διαχρονικό φαύλο κύκλο των ανθρώπινων σχέσεων.
Διάρκεια: 20'

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ιδέα/Σκηνοθετική Επιμέλεια/Φωτισμοί: Νεφέλη Ντακοζούδη
Χορογραφία/Ερμηνεία: Βίκυ Αγγελίδου, Δέσποινα Κιουμουρτζίδη
Σκηνικά/Κοστούμια: Σόνια Κεχαγιά, Αντιγόνη Τσόλη
Μουσική Σύνθεση: Αδάμ Σιάγας
Κάμερα-Video: Δημήτρης Μανουσιάκης, Σόνια Κεχαγιά
video εδώ


"XXXY"
Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από τα χρωμοσώματα xx και xy, που διαφοροποιούν και καθορίζουν το φύλο. Οι εικόνες και η κίνηση δομούνται πάνω στις διαφορετικές εκφάνσεις τους, τη δυαδικότητα που δημιουργούν στον κόσμο όπως τον ξέρουμε, αλλά και στο ανθρώπινο σώμα.  Δύο άνθρωποι, δύο σώματα. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ένας χορός. Γεννιούνται, κινούνται, αλληλεπιδρούν. Όμοια και διαφορετικά ταυτόχρονα. Συναντιούνται, μπαίνουν το ένα στο χώρο του άλλου. Χορεύουν. 
Διάρκεια: 35'
video εδώ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ιδέα/Χορογραφία/Εκτέλεση: Αλέξανδρος Γκουντινάκης, Νατάσσα Αραμπατζή
Φώτα: Αλεξία Μουρτίδου 
Πρωτότυπη μουσική: Myles Therron (Στέλιος Φραγγόπουλος) 
(μουσική club: Φένια Σκλάβου) 
Ρούχα: Ελένη Χασιώτη 
Video: Γιώργος Μάνος
Φωτογραφίες: Ελευθερία Καλπενίδου 

INFO:
Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας/ Β'Σκηνή
Κεφαλληνίας 16-18 Κυψέλη
Πληροφορίες – κρατήσεις : 210 8838727

Παραστάσεις:
Σάββατο 14/1 στις 21:00 και Κυριακή 15/1 στις 19:00

Συνολική Διάρκεια:
55'

Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: 8 ευρώ
Φοιτητικό, Άνεργοι & Ατέλειες: 5 ευρώ


Προπώληση:
viva.gr, 11876, Media MarktPublicSevenSpots, Βιβλιοπωλεία «Ευριπίδης»


Επικοινωνία-προβολή στα ΜΜΕ
Ανζελίκα Καψαμπέλη | t.6945798883 |akapsamb@gmail.com
Έλενα Γρίβα |t.6977443343 | elena_griva@yahoo.com