Τρίτη, Ιανουαρίου 15, 2019

Πιστοποίηση Εθελοντών ΕΕΡ | Ανακοίνωση Λίστας επιτυχόντων Γενάρη 2019

Η ΕΕΡ προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και προσδοκίες των εθελοντών της καθώς και στις υψηλές προδιαγραφές που θέτουν τα προγράμματα εθελοντών της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Ζώνης, πλέον στελεχώνεται μόνο από επιμορφωμένους και πιστοποιμένους εθελοντές με εμπειρία.

Όσα νέα μέλη του φορέα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δράσεις μας, αφού εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον με ειδική φόρμα συμμετοχής, ακολουθούν ένα εντατικό εξ αποστάσεως -ασύγχρονο- σεμινάριο με εκπαιδευτικό υλικό. Ακολούθως, αφού επιτύχουν σε σχετικές εξετάσεις, κάνουν τη μαθητεία τους σε μία από τις δράσεις του φορέα μας ή προσκομίζοντας βεβαίωση μαθητείας από άλλη εθελοντική οργάνωση και ακολούθως, εντάσσονται στο μητρώο εθελοντών μας.

Η επμόρφωση ακολουθεί συγκεκριμένη ιεραρχία:
-Εθελοντές  Νεοεισερχόμενοι (επίπεδο Α)
-Εθελοντές Προχωρημένοι (επίπεδο Β)
-Συντονιστές Εθελοντών (επίπεδο Γ)
-Μέντορες Εθελοντών (επίπεδο Δ)

 Όσοι εντάσσονται στις κατηγορίες Γ και Δ τους δίνεται η δυνατότητα συνεχούς κατάρτισης χωρίς οικονομική επιβάρυνση στο εξωτερικό, σε αντικείμενα ενδιαφέροντός τους (ΚΑ1, erasmus+), ή ακόμη και πρακτική άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσής τους ως φοιτητές ή σπουδαστές σχολών (VET programs, EU, ή Πρακτική Άσκηση στην ΕΕΡ)

Επιτυχόντες 2019
Νταρλαγιάννη Αναστασία
Νταρλαγιάννη Ευσταθία
Παντιώρα Ελένη

Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τη μαθητεία τους αλλά πέτυχαν στις εξετάσεις, δύναται να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους όποτε δύνανται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση εθελοντών επικοινωνήστε στο 6906 98 22 44 (Υπεύθυνη Επιμόρφωσης) αποστέλλοντας SMS ή με email (volunteers@esai.gr) mε περιεχόμενο μηνύματος τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, ηλικία, τόπος διαμονής, τηλέφωνο, email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου