Κυριακή, Φεβρουαρίου 17, 2019

Το Δημιουργικό Αποτύπωμα της Ολέσια από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MACs AUTUMN 2018 με συντονιστή την ΕΕΡ


Το Δημιουργικό Αποτύπωμα της Olesya από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Maximize Arts and Creativity Skills AUTUMN ήταν ένα πανέμορφο τραγούδι το οποίο παρουσιάσθηκε στην τελική εκδήλωση του προγράμματος.

Λυρικά και Σύνθεση είναι της εθελόντριας, Olesya Ilinskaya

Day after day we go downstairs,
in some deep abyss to sacrifice,
we want to catch all before the sunset
and wait while down will change the night.

Day after day we go straight somewhere
don't even think why,
you try to stop... stop somewhere...
and ask yourself: AM I RIGHT?
Take your time to feel yourself,
take your time to understand,
take the time to live the life..!

by Olesya Ilinskaya as she has experienced the MACs AUTUMN Pr. reality...