Κυριακή, Δεκεμβρίου 05, 2021

6ο Δείγμα Μουσικής (σόλο) για Συμμετοχή στο Φεστιβάλ #handiedance

4o Δείγμα Μουσικής (ατομικό) για Συμμετοχή Υποψηφίων στο Φεστιβάλ #handiedance

3o Δείγμα Μουσικής για Συμμετοχή Υποψηφίων στο Φεστιβάλ #handiedance

2o Δείγμα Μουσικής για Υποψήφιους Διαγωνιζόμενους στο Φεστιβάλ #handiedance